Slezská, Praha 2 - oprava fasády, střechy, krovu, výměna oken

Rok výstavby: 2016-2017

Investor: Městská část Praha 2

Cena zakázky: 6 mil. Kč