Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy

Rok výstavby: 2017

Investor:  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 

Cena zakázky: 6,5 mil. Kč