Schůzka výboru 25. 1. 2023 - zápis

 

Účastni: Martina Maršíková, Bohumil Vožický, Pavel Rochowanski,
Jiří Braňka a host Zdeněk Šedivý

 

  1. Kontrola bodů z minulého výboru– přetrvávají body 2 (průběžné schůzky trenérů), 4 (situace kolem rozšíření prostor pro hraní) a 5 (registrace všech dětí kteří pravidelně hrají na Elizze)
  2. Finance – odsouhlaseno vyrovnání všech závazků k 31.12.2022,  do června 2023 jsme finančně zajištění
  3. Sten Marketing – diskutováno průběžné účtování ze strany STENu s ohledem na několik faktur obdržených po konci roku, Pavel a Zdeněk se domluví
  4. Trenéři – dotace PSST, 70k za druhou půlku roku 2022, co 2.půlka sezony 22/23 - Martina probere s M. Vojáčkem
  5. Hala – Pavel Praha 11, Jack schůzka se starostkou – úkol trvá
  6. Zdvojení podpisů, resp. podpisových práv – úkol trvá (Pavel + Jirka), zahajujeme v únoru
  7. Soustředění – Hostinné získat nabídku (Pavel), ověřit termín Satelitů, předběžně 13.-18.8. 2023
  8. MČR U15 které organizujeme 15.-17.4. – obsazení, organizace Šíma a Matěj?
  9. Přebory Prahy – diskutováno obsazení trenéry, Zdenda promluví s Kájou s ohledem na jeho licenci B a nepřítomnost Ludka, Pavel s Jindrou
  10. Granty – nutnost přípravy evidence čerpaných grantů a otázka zapojení někoho dalšího Zdenda do konce února

 Zapsal: P. Rochowanski