Zápis z výboru 18.7.2022

 

Přítomni: Jiří Braňka, Pavel Rochowanski, Martina Maršíková, Bohumil Vožický

Omluven: Jan Peřina

 

 Program:

1. Příprava Soustředění

Termín 14.8.-19.8. organizačně zajistí Zdeněk Šedivý + Martina Maršíková

2. Dotace 2022

NSA stále nezpracovala naši žádost o dotaci. Zjistit stav žádosti – Martina Maršíková

3. Příspěvky

Výbor rozhodl, že člen, který nebude mít uhrazené členské příspěvky či případně jejich poloviční     výši nebude zařazen na soupisku žádného družstva do té doby než příspěvek uhradí. K tomuto závěru výbor došel po zkušenostech z minulých let, kdy za část členů zaplatil poplatek u ČAST ale příspěvky pak někteří členové hradili až ke konci sezony.

Nově bude tedy nastaveno i do dalších sezon, že každý člen má mít příspěvek nebo jeho nadpoloviční část uhrazenou do 31.8. jinak nebude zařazen na soupisky do doby úhrady.

4. Tréninky nová sezona od září 2O22

Připravit návrh tréninkových skupin. Termín do soustředění. Po soustředění budou skupiny   mládeže upraveny dle výkonnosti  Martina Maršíková

 

 

 

Zapsal: Jiří Braňka, 18.7.2022