Zápis z výboru 27.10.2021

 

Přítomni:         Jiří Braňka, Pavel Rochowanski, Martina Maršíková, Bohumil Vožický

                        Lukáš Kotlorz, Zdeněk Šedivý

Omluven:        Jan Peřina

Program:

1.      Finance

Výbor projednal stav placení členských příspěvků na sezonu 2021-22 a konstatoval, že zde nejsou problémy. Někteří členové se rozhodli uhradit vyšší než oficiální částky formou sponzorských darů.

Předseda informoval o dotaci MČ 11 na 2.pol. 2021. Ještě to podléhá schválení zastupitelstva.

Nedaří se nám čerpat schválené peníze na trenéry od ČÁST. Oddílu chybí trenéři licence nejméně „B“. Výbor vyzývá zájemce z řad aktivních hráčů.

  1. Hala

Stále je v řešení oprava vzduchotechniky plus nové filtry. Zdeněk Šedivý sleduje a urguje.

V hale proběhla deratizace vnitřních prostor kvůli průniku krys z kanalizace. Správce sleduje a kontroluje.

  1. Různé

Výbor vyhodnotil průběh BTM v září a konstatoval, že celá akce proběhla bez problémů. Výbor tímto děkuje všem organizátorů z řad členů TTC Elizza za dobrou práci.

Výbor se shodl na návrhu termínu konání Mikulášského turnaje pro děti a tradičního Vánočního turnaje celého oddílu. Po konzultaci se členskou základnou pak budou termíny oznámeny všem členům.

 

Zapsal: Jiří Braňka, 27.10.2021