Zápis z výboru 1.6.2020

 

Přítomni:        

Jiří Braňka, Jan Peřina, Pavel Rochowanski, Martina Maršíková, Bohumil Vožický, Lukáš Kotlorz

Program:

1.         Finance 2020

Výbor projednal stav financí klubu a dotačních programů na rok 2020

2.         Mzdy za květen

Výbor projednal a schválil mzdové náklady za květen

3.         Přihlášky ligových soutěží

            Výbor odsouhlasil přihlášky do ligových soutěží 2020/2021 takto:

1.liga mužů, 1.liga žen, 2.liga mužů, 2.liga žen, 2x 3.liga mužů, včetně předběžných soupisek a vkladů do soutěží

Za převod 3.ligy mužů z Liberce bude uhrazena faktura ve výši 40 tis. Kč

4.         Členské oddílové příspěvky

Výbor pověřil P. Rochowanského a M. Maršíkovou vymáháním dlužných příspěvků ze sezonu 2019/2020.

Výbor rozhodl v souladu se stanovami o výši členských příspěvků pro sezonu 2020/2021 takto:

Dospělí                                   5000,- Kč za sezonu (včetně evid. poplatku 300,- Kč)

            Děti a mládež do 18 let:         6000,- Kč za sezonu (včetně evid. poplatku 150,- Kč)

5.         Organizace BTM (září) a MČR (prosinec)

            Výbor projednal stav zajištění a organizace BTM a MČR.

Ve druhé polovině června proběhne schůzka výboru s J. Fauskem, pověřeným organizací obou soutěží.

6.         Příprava Valné hromady

            Výbor projednal a schválil program Valné hromady spolku dne 14.6.2020

7.         Letní soustředění

Vzhledem ke komplikacím se zajištěním stravování v ZŠ Josefov bude do konce týdne výboru předložena další varianta konání letního soustředění. Zároveň Jan Peřina u ředitele ZŠ Josefov ověří aktuální možnosti v Josefově.

8.         Různé

Začátkem září zorganizuje výbor schůzku s rodiči dětí, kteří budou nominování k účasti na BTM. Cílem je dohodnout podmínky účasti dětí a doprovodu na BTM, finanční a organizační záležitosti.

           

Příští výbor:     před VH 14.6.2020

 

Zapsal: Jiří Braňka, 2.6.2020