Zápis z výboru 30.9.2019

 

Přítomni:        

Jiří Braňka, Jan Peřina, Pavel Rochowanski, Martina Maršíková, Bohumil Vožický, Lukáš Kotlorz

Program:

1.         Členská základna       

            Výbor schválil přijetí nových členů a stav členů (celkem 103) k 30.9.2019 – viz příloha

2.         Finance

- výbor odsouhlasil spolupráci s firmou Elizza s.r.o. formou smlouvy o reklamě v hodnotě Kč 250000,- Kč na sezonu 2019/2020

            - žádosti o dotace 2020 na Magistrát hl.m. Praha nutno podat do 31.10.2019

            zodpovídá Pavel Rochowanski a Zdeněk Šedivý

- výbor vzal na vědomí zvýšení odměny hlavních rozhodčích při ligových utkáních pro sezonu 2019/2020 takto:  

1.liga Muži      600,-

2.liga Muži      550,-               2.liga Ženy      500,-

3.liga Muži      350,-

- výbor projednal stav placení členských, oddílových příspěvků

- výbor odsouhlasil trenérské zastoupení při BTM Havířov a Ostrava takto:

 L. Laboutka v sobotu a neděli, J. Panský v neděli.

3.         Ostatní a provozní záležitosti

- uklízečka – M. Maršíková a P. Rochowanski připraví urychleně časovou a pracovní náplň uklízečky od 1.10.2019. Podrobnosti pak projedná s paní Beňadíkovou J. Peřina

- kroužek stolního tenisu při ZŠ Donovalská bude probíhat ve čtvrtek, vedoucí kroužku Bohumil Vožický, další trenér Jan Běhal na DPP  (zatím 15 dětí)

- výbor projednal odměňování L. Laboutky na BTM, J. Fauska za BTM Praha

- výbor schválil rozdělení nových klíčů od vchodů do haly – viz příloha

- další oddílová razítka převzali: M. Maršíková a P. Rochowanski

 

 

 

 

4.         Pořadatelství soutěží v sezoně 2019/2020

Výbor odsouhlasil podání přihlášky na spolupořadatelství MČR 2020 v kategorii staršího žactva.

Všechny turnaje, které bude v sezoně 2019/2020 TTC Elizza Praha pořádat, musí splnit následující předpoklady před podáním přihlášky:

- výborem bude projednáno a odsouhlaseno organizační zajištění každé akce

- výborem bude určen a schválen zodpovědný vedoucí realizačního týmu

- vedoucí realizačního týmu vypracuje a předloží rámcový rozpočet akce a zdroje financování

           

Zapsal: Jiří Braňka, 30.9.2019