Zápis z výboru TTC Elizza Praha, z.s.

25.6.2018

1.     Výsledky a závěry VH 7.6.2018

Výbor projednal jednání a závěry z Valné hromady, konané dne 7.6.2018. Schválil závěrečné dokumenty a rozhodl o jejich zveřejnění.

Přípravu dokumentů pro změnu v rejstříku spolků a registraci změny stanov                    připraví …. Pavel Rochowanski

Závěry z VH – připomínky členů – vyřídí s Jihoměstskou majetkovou

Jiří Braňka a Zdeněk Šedivý

 

2.     Kompetence členů výboru

Noví členové výboru

-         Martina Maršíková – soutěže žen a dětí, spolupráce s rodiči, tréninky

-         Bohumil Vožický – organizační zajištění ligových soutěží doma, rozdělení tréninků v hale, řízení trenérů

Byla zřízena neoficiální Komise mládeže ve složení Pavel Rochowanski, Bohumil Vožický a Martina Maršíková.

Nominace na BTM – Bohumil Vožický, Luděk Laboudka, Martina Maršíková

3.     Aktuality sezony 2018/19 – výbor projednal a schválil přihlášky do ligových soutěží (bez extraligy) i do pražských soutěží dospělých

 

4.     Náměty Pavla Rochowanského – výbor se seznámil s návrhy a pro pokročilý čas odložil tento bod na další jednání výboru

 

5.     Různé

Výbor schválil směrnici pro cestovní náhrady sezony 2018/2019 – viz příloha.

Výbor schválil přijetí pana Figela na dohodu o provedení práce od 1.8.2018. Smlouvu připraví k podpisům – Pavel Rochowanski.

Smlouvu s novým trenérem – Jindřichem Panským

připraví    Pavel Rochowanski, Zdeněk Šedivý

Výbor schválil dokument Informace o zpracování osobních údajů.

Zapsal:          Jiří Braňka