TTC ELIZZA PRAHA, z.s.              Zápis z jednání výboru

 

28.1.2018              herna TTC ELIZZA PRAHA

 

Přítomni:         Jiří Braňka, předseda výboru

                        Jan Peřina, místopředseda výboru

                        Pavel Rochowanski, člen výboru

                        Jiří Fausek, předseda kontrolní komise

                        Bohumil Vožický, Zdeněk Šedivý – hosté

 

 

Stížnost paní Kadlecové

Předseda a místopředseda informovali přítomné o stížnosti paní Kadlecové.

Paní Kadlecová si dne 15.1.18 stěžovala u senátora Kose na postup oddílu při přestupu jejího syna Víta do KST Ostrava. Senátor Kos si vyžádal vysvětlení a stanovisko výboru.

Během hodinové schůzky jsme senátora seznámili se všemi okolnostmi přestupu, který se uskutečnil na výslovnou žádost rodičů Víta Kadlece k datu 5.1.2018.

Výbor TTC ELIZZA vzal informaci na vědomí. Protože se objevují dotazy členů oddílu i z širší pingpongové veřejnosti, rozhodl výbor  o rozeslání stručného stanoviska mailem.

Zajistí:             Pavel Rochowanski

 

Extraliga

Pavel Rochowanski informoval o finančním a organizačním zjištění extraligy do konce této sezony a o přípravě na sezonu 2018-2019.

Hráčská základna bude řešena ve spolupráci s Kolínem, resp. Martinem Zábojem.

Sportovně-technické náležitosti koordinuje:   Pavel Rochowanski

 

Granty

Zdeněk Šedivý informoval o vyúčtování grantů a dotací za rok 2017 a o žádostech, podaných na Prahu 11, na Magistrát Prahy a na MŠMT pro rok 2018.

 

Kroužek stolního tenisu při ZŠ Donovalská

Po dohodě s mgr. Markem ze ZŠ Donovalská bude rozšířený kroužek st.tenisu spuštěn po jarních prázdninách, v týdnu od 12.2.2018.

Termíny: středa a čtvrtek v tělocvičně ZŠ Donovalská

Organizačně a trenérsky zajišťuje Bohumil Vožický.

Ve středu bude doplněn o Jana Běhala, ve čtvrtek o Daníčka.

Další rozšíření trenérského kádru pro kroužek při ZŠ zajistí:   Pavel Rochowanski

Dohodu o provedení práce s Janem Běhalem zajistí:  Jiří Braňka

Dohodu o provedení práce s Bohumilem Vožickým zajistí:  Zdeněk Šedivý

 

Různé

Výbor pověřil Jiřího Fauska organizačním zajištěním MČR MŽ 2018, pořádaného TTC Elizza.

Jiří Fausek zároveň dostal nabídku na organizační zajištění turnaje veteránů.

 

Výbor TTC Elizza rozhodl o zakoupení uzamykatelné skříně pro archiv dokladů oddílu.

 

Zapsal:                        Jiří Braňka