TTC ELIZZA PRAHA, z.s.           

 

                                               Zápis z jednání výboru

 

15.4.2018       Herna TTC ELIZZA PRAHA

 

Přítomni:         Jiří Braňka, předseda výboru

                        Pavel Rochowanski, člen výboru

                        Jiří Fausek, předseda kontrolní komise

                        Bohumil Vožický, Zdeněk Šedivý – hosté

Omluven:        Jan Peřina, místopředseda výboru

 

 

1.                  Turnaje pořádané TTC Elizza Praha

Jiří Fausek a Zdeněk Šedivý informovali o přípravách a zajištění turnajů, pořádaných oddílem – MČR mladšího žactva, turnaj veteránů, turnaje pro veřejnost, mládež, velikonoční turnaj atd.

Jde o turnaje s finanční podporou dotací z MČ Praha 11, magistrátu a ČAST.

 

2.                  Soutěže 2018/19

Výbor po zvážení všech sportovně technických, organizačních a finančních okolností rozhodl, že do ročníku 2018/19 nebude přihlašovat náš oddíl do Extraligy mužů.

 

3.                  Granty

Uspěli jsme s žádostmi o dotace na Magistrátu Prahy, v rozhodovací fázi jsou naše žádosti na MČ Praha 11 na 1. pololetí 2018. Sportovní komise MČ 11 již vše schválila, rovněž rada MČ, čeká se na rozhodnutí zastupitelstva.

 

4.                  Finance

Předseda (a účetní) informoval výbor a hosty o průběžném stavu financí oddílů.

Vše probíhá dle schváleného rozpočtu na rok 2018.

 

5.                  Kroužek Donovalská

Velmi úspěšně probíhají tréninky nových adeptů stolního tenisu v kroužku při ZŠ Donovalská. Vzhledem k nárůstu počtů dětí jsme v dohodě s vedením školy rozšířili tréninkové časy na středu a čtvrtek a přidali další hodiny.

Byl angažován další trenér, Jan Běhal, dohoda o provedení práce. Další trenérské zajištění dořeší Bohumil Vožický a Pavel Rochowanski, zejména z řad dorostenců oddílu.

 

6.                  Různé

Výbor rozhodl o nákupu sítěk, míčků a počítadel – v rámci dotací na provoz.

 

 

Zapsal:                        Jiří Braňka