Zápis z jednání výboru TTC Elizza Praha, z.s.           20.března 2017

 

Přítomni:             Jiří Braňka, Jan Peřina, Pavel Rochowanski           výbor

                               Lukáš Kotlorz, revizní komise

 

K jednání výboru byli přizváni:   Jiří Fausek   bod 7)  příprava MČR dorostu – omluven

                                                               Zdeněk Šedivý – body 1), 4), 5), 8)

                                                               Bohumil Vožický jr – body 1), 2), 4),

                                                               Martin Průša – bod 3)

Program:

 

1.Závěr ligové sezony

2.Příprava sezony 2017/18

3.MČR dorostu družstev

4.Trenérské zajištění a organizace zbytku sezony 2015/16 a výhled 2017/18

5.Zapojení a využití L. Laboutky

6.Bohouš Vožický 60*

7.MČR dorostu jednotlivců 2017

8.Členská základna mládeže

9.Posilovna v hale

10.Nefunkční mikrofon – ozvučení haly

11.Konference ČAST

12.Výroční schůze Elizza (bál)

13.Polepení stěn haly

14.Různé

 

1. Závěr ligové sezony

- prioritou je postup do 1. Ligy mužů (zodpovídá Šeda), záchrana 1. ligy žen (Peřinové), záchrana divize mužů "D"  (Martin Průša)

 

2. Příprava sezony 17/18

- Pavel R. informoval o dohodě s Kolínem pro příští sezonu extraligy, včetně spolupráce při trénincích, podrobnosti budou upřesněny při jednání s vedením Kolína

 

3. MČR dorostu družstev

Výbor projednal požadavek M. Průši na 8 člennou výpravu (Průša D., Fausek M., Marat, Dvořák, L. Laboutka, Tadeáš, Průša M., Fausek J.) a odsouhlasil sedmičlennou výpravu (bez Tadeáše Peřiny). Příspěvek na zajištění akce je 7000 Kč (včetně odměny trenérovi), akci vede Martin Průša.

 

4. Trenérské zajištění a organizace zbytku sezony, výhled do další

- diskuse ohledně vedení tréninkových deníků. Výbor podpořil jejich zavedení u vybraných jednotlivců, rozsah bude upřesněn.

- pro sezonu 2017/18 výbor odsouhlasil angažování trenérů mládeže takto:

Jiřího Řežába v dosavadním rozsahu,

Luďka Laboutku dle dohody,

Bohumila Vožického a Tadeáše Peřiny v dosavadním rozsahu

- soustředění na Velikonoce – Tadeáš Peřina zjistí zájem

- obsazení na Mistrovství republik mládeže - zajistí Pavel Rochowanski

 

5. Zapojení L. Laboutky po zbytek sezony

- Zdeněk Šedivý dořeší způsob odměňování ve vazbě na trenérskou licenci

 

6. Bohouš st. - oslava 60. narozenin

Výbor se rozhodl spojit toto jubileum s výroční členskou schůzí oddílu (bál Elizza) s předběžným termínem a) červen 

nebo  b) 2.9.2017.  

Jiří Braňka prověří možnost uspořádání  v restauraci U Papežů, kde je k dispozici taneční sál pro akce do 120 osob

 

7. Mistrovství ČR dorostu jednotlivců - rozpočet, příprava, zajištění (J. Fausek)

- Jirka Fausek pošle základní informace v termínu 24.3. (ubytování, návrh propozic, organizační zajištění atd)

- výbor schválil předběžný rozpočet akce

 

8. Členská základna mládeže

- nutné oživit od sezony 2017/2018, zejména rozšířením kroužků v ZŠ Donovalská a Květnového vítězství            - Z. Šedivý, J. Fausek, J. Peřina, B.Vožický st.

 

9. Posilovna v hale Brandlova - info od Tadeáše

- dotáhne se v termínu  do  7/2017 – info Jack, Táda

 

10. Nefunkčni mikrofon/ozvučení Elizzy - stížnosti z PSST

- prosím Jirku Fauska o informaci v čem je problém,

  nutno řešit okamžitě (záruční lhůty atd, nutnost zajistit ozvučení při všech velkých akcích v hale

 

11. Konference ČAST   -   výbor delegoval Lukáše Kotlorze

 

12. Elizza bál – viz bod 6)

 

13. Polepení stěn herny kobercem

- výbor rozhodl o realizace s tím, že financování proběhne v rámci dotací na provoz 2017. Vyřeší se tím akustika a sníží se riziko ničení míčků. Preference zelené barvy, nabídky zajistí – Zdeněk Šedivý

 

13. Různé

Diskutována další témata sportovního dění klubu.

Tomáš Kadlec byl požádán o umístění nových tabulek s číslem popisným a orientačním.

Zdeněk Šedivý a Martin Průša dokončí předání sportovního oblečení a dalšího materiálu – úkol trvá, termín – do 31.3.2017

 

Zapsal:  Pavel Rochowanski

 

Schválil:  Jiří Braňka