Zápis ze schůze výboru TTC Elizza Praha, z.s.

 

Datum konání výboru:           13.12.2017 od 19:00

Místo:                                     Herna Brandlova 1386/21

Přítomni:                                Jiří Braňka – předseda

                                               Jan Peřina – místopředseda

                                               Pavel Rochowanski – člen výboru

                                               Jiří Fausek – předseda revizní komise

                                               Lukáš Kotlorz – člen revizní komise

                                               Zdeněk Šedivý a Bohumil Vožický - hosté

Omluveni:                             

 

1.                  Extraliga v sezóně 2018/2019

 

Po diskuzi byl požádán Pavel Rochowanski, aby připravil projekt financování extraligy na sezónu 2018/2019, termín příští jednání výboru.  

 

2.                  Aktuální stav financí 2017

 

Předseda informoval přítomné o zůstatku na bankovním účtu a plánovaných výdajích do konce roku 2017.

 

3.                  Vyúčtování grantů 2. pol 2017

 

Zdeněk Šedivý informoval přítomné o zbývajícím vyúčtování grantů za rok 2017:

ČAST – grant na talentovanou mládež s termínem vyúčtování 15.12.2017.

MŠMT – grant v programu VIII s termínem vyúčtování 31.1.2017.

MČ Praha 11 – grant na činnost v druhém pololetí a granty na pořádání turnajů s termínem vyúčtování do 8.1.2017.

MHMP – celoroční provoz a pořádání MČR dorostu s termínem vyúčtování 31.1.2017.

 

4.                  Trenérské obsazení v roce 2018

 

Od prosince 2017 počítáme se zapojením Matěje Fauska, Vojtěcha Koutníka a Adama Daníčka do tréninků vždy úterý a čtvrtek, popřípadě s výpomocí v družinách. Dále se budeme snažit hledat nového trenéra na plný či částečný úvazek od května 2018.

 

5.                   Družina Donovalská 1,2

 

S ohledem na show „Všichni za stůl“, která proběhla ve středu 6.12. v ZŠ Donovalská se plánuje otevření druhého kroužku stolního tenisu v rámci této základní školy. Pan zástupce ředitele nabídl termín ve středu od 13 do 14 hod, detaily bude řešit s ním Bohouš Vožický. Zároveň se bude jednat o prodloužení kroužku ve čtvrtek od 13:30 do 15 hod. Vybrané děti budou osloveni ke vstupu do přípravky klubu.

 

 

6.                  Různé

 

Družina v rámci ZŠ Květnového vítězství dále pokračovat nebude a dětem bude nabídnuta možnost pokračování v rámci přípravky klubu.

V diskuzi proběhla informace o plánovaném přestupu Vítka Kadlece do KST Ostrava s termínem na přelomu roku.  

 

 

Zapsal:

Jiří Braňka - předseda