Zápis z výboru TTC ELIZZA PRAHA, z.s.

 

Klubovna Elizza, pondělí 4.10.2017

 

Přítomni: Jiří Braňka, Pavel Rochowanski

Omluven: Jan Peřina

Host: Zdeněk Šedivý

 

Správce haly

 

Bohouš Vožický navrhl změnu svého působení ve funkci správce haly. Od února-března 2018 hlavní pracovní poměr.

Výbor souhlasí, ale podrobnosti dořeší při přípravě rozpočtu na rok 2018

 

Směrnice náhrad cestovních výdajů

3,- Kč/km, ubytování v rozumné výši

Připraví                                                                                  J.Braňka

 

Posilovna

Pravidla používání, ceník pro členy a nečleny

Připraví                                                                                  P. Rochowanski

 

Šéftrenér mládeže

Návrh na Luďka Laboutku. Výbor projedná s LL ve čtvrtek 12.10.17

Kompetence, zodpovědnost, odměna

Připraví                                                                                  P. Rochowanski, Z. Šedivý

 

Granty           stav žádostí MŠMT, Praha 11, PSST                        Z. Šedivý

Pavel na Strahov

Nedořešení trenéři PSST                                                       P. Rochowanski

Prohlášení japonského svazu – Tsubasa        (řešeno s Vožou)

Přihláška SCM                                                                      P. Rochowanski

L.Laboutka v KM ČÁST 

 

Střecha

Schůzka s p. Petrželou, JMM,                                               Z. Šedivý

 

Internet, wifi, přenosy extraliga

Juhasz, Barcal + další , nutná schůzka s výborem                 P. Rochowanski

 

Extraliga (Kolín)       Shouman, Tsubasa                             P. Rochowanski + Záboj

 

Kroužky na školách             výpomoc Vožovi zajistí         Z. Šedivý

 

Zapsal:  Jiří Braňka